Skip to main content

ČO JE „BIELA KNIHA“?

Plán jednotného európskeho dopravného priestoru

Európska komisia v roku 2011 vydala tzv. Bielu knihu
s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje” (ďalej len „biela kniha“).

V praxi to znamená, že je potrebné, aby doprava využívala menej energie a navyše ju získavala z ekologickejších zdrojov, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru a znižovala svoj negatívny vplyv na životné prostredie a zásadné prírodné zdroje, akými sú voda, pôda a ekosystémy.

Cieľom bielej knihy je zníženie emisií skleníkových plynov
 v dopravnom sektore do roku 2050 aspoň o 60 % v porovnaní
s rokom 1990.
V súvislosti s infraštruktúrou sa biela kniha zameriava
na vybudovanie plne funkčnej multimodálnej „základnej siete“ TEN-T Core v celej Únii do roku 2030.  Súčinnosť rôznych systémov dopravy by sa mala posilniť inovačnými riešeniami, ktoré zlepšia kompatibilitu medzi zahrnutými systémami.

AKO TO DOSIAHNUŤ?

Vďaka jednotnému európskemu dopravnému priestoru by sa mal zjednodušiť pohyb občanov a preprava nákladu znížiť náklady a posilniť udržateľnosť európskej dopravy. Zavedú sa spoločné systémy pre leteckú, železničnú a námornú dopravu. Základná sieť „TEN-T core“ musí zabezpečiť efektívne multimodálne spojenie medzi hlavnými mestami EÚ a ďalšími veľkými mestami, prístavmi, letiskami a kľúčovými pozemnými hraničnými prechodmi, ako aj inými hlavnými ekonomickými centrami koridorov, ktorými by sa prepravovali veľké a konsolidované objemy nákladu a cestujúcich veľmi efektívnym spôsobom a s nízkymi emisiami.

Aj napriek rozšíreniu EÚ existujú v dopravnej infraštruktúre medzi východnou a západnou časťou veľké rozdiely, ktoré je potrebné vyrovnať. Európsky kontinent sa musí zjednotiť aj v oblasti infraštruktúry. Preto sa musí zamerať na dokončenie chýbajúcich spojení – predovšetkým na cezhraničných úsekoch a na problematických miestach.

Odchádzajú nám mladí a vzdelaní ľudia

Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z nich je aj miera migrácie absolventov stredných a vysokých škôl. Mladí a vzdelaní ľudia na Zemplíne nezostávajú. Odchádzajú do väčších miest ako sú Košice, Bratislava a do  zahraničia. 

Na nasledujúcich mapách vidíme, že Zemplín, (napríklad okresy Snina, Humenné a Medzilaborce) je len „dodávateľom“ absolventov vysokých škôl.

Naši absolventi odtiaľ len odchádzajú a noví neprichádzajú. Migračne ziskové boli predovšetkým okresy v blízkosti diaľnice. Samozrejme, ide o ekonomické centrá Slovenska tak prečo by sa mladí nesťahovali tam, kde je lepšie.  

Ale kto ostane potom na Zemplíne?.

Diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí.

miera nezamestnanosti

Ovplyvní diaľnica nezamestnanosť?

Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj výrazný. Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Áno, aj MIERU NEZAMESTNANOSTI. Na mape vidíme, že v okresoch v blízkosti diaľnice bola v septembri tohto roku miera nezamestnanosti nižšia. 
Uvedomujeme si, že výstavbou diaľnice na Zemplín sa náš región nestane zázračne vyspelým a bohatým ale diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí. 

 

Odber noviniek