Skip to main content

Kontakty


Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených vo formulári, pre občianske združenie Diaľnica na ZEMPLÍN (ďalej len združenie) v zmysle Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Adresa

Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce

Telefón

+421 949 017 760

Email

oz@dialnicanazemplin.sk

Facebook

facebook.com/Diaľnica-na-Zemplín-104292091453309

Instagram

instagram.com/dialnicanazemplin


Odber noviniek