Skip to main content
miera nezamestnanosti

Ovplyvní diaľnica nezamestnanosť?

Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj výrazný. Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Áno, aj MIERU NEZAMESTNANOSTI. Na mape vidíme, že v okresoch v blízkosti diaľnice bola v septembri tohto roku miera nezamestnanosti nižšia. 
Uvedomujeme si, že výstavbou diaľnice na Zemplín sa náš región nestane zázračne vyspelým a bohatým ale diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí. 

 
voda

Máte doma pitnú vodu?

V rámci potreby dostatočného pitného režimu, ktorý zabezpečuje správne fungovanie nášho organizmu, kvalitnú pitnú vodu nemôže suplovať žiaden iný nápoj. Vzácnosť a význam pitnej vody nie je možné spochybniť.
Kvalita pitnej vody závisí vo veľkej miere od kvality vodárenského zdroja. Na Slovensku sú na odber pre pitnú vodu využívané podzemné a povrchové vody. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Aj na tomto príklade vidíme, že percento pripojených domácností je vyššie v okresoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti diaľnice. Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj citeľný.
diaľnica

Štúdia realizovateľnosti – bod nula

Téma výstavby diaľnice na Zemplín opäť ožila. Národná diaľničná spoločnosť vypísala  verejnú súťaž na obstarávateľa multimodálnej štúdie realizovateľnosti úseku diaľnice D1 Bidovce – štátna hranica SK/UA.  Sme nesmierne radi, že po všetkých tých stretnutiach a rokovaniach Vám môžeme ukázať výsledok našej práce. Je to len malinký krôčik k vytúženému cieľu ale je to zároveň dôkaz, že keď sa chce, všetko sa dá! Viac o tendri na štúdiu realizovateľnosti sa dozviete TU.


Odber noviniek