Skip to main content

Odchádzajú nám mladí a vzdelaní ľudia

Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z nich je aj miera migrácie absolventov stredných a vysokých škôl. Mladí a vzdelaní ľudia na Zemplíne nezostávajú. Odchádzajú do väčších miest ako sú Košice, Bratislava a do  zahraničia. 

Na nasledujúcich mapách vidíme, že Zemplín, (napríklad okresy Snina, Humenné a Medzilaborce) je len „dodávateľom“ absolventov vysokých škôl.

Naši absolventi odtiaľ len odchádzajú a noví neprichádzajú. Migračne ziskové boli predovšetkým okresy v blízkosti diaľnice. Samozrejme, ide o ekonomické centrá Slovenska tak prečo by sa mladí nesťahovali tam, kde je lepšie.  

Ale kto ostane potom na Zemplíne?.

Diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí.Odber noviniek