Skip to main content

ČO JE „BIELA KNIHA“?

Plán jednotného európskeho dopravného priestoru

Európska komisia v roku 2011 vydala tzv. Bielu knihu
s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje” (ďalej len „biela kniha“).

V praxi to znamená, že je potrebné, aby doprava využívala menej energie a navyše ju získavala z ekologickejších zdrojov, aby lepšie využívala modernú infraštruktúru a znižovala svoj negatívny vplyv na životné prostredie a zásadné prírodné zdroje, akými sú voda, pôda a ekosystémy.

Cieľom bielej knihy je zníženie emisií skleníkových plynov
 v dopravnom sektore do roku 2050 aspoň o 60 % v porovnaní
s rokom 1990.
V súvislosti s infraštruktúrou sa biela kniha zameriava
na vybudovanie plne funkčnej multimodálnej „základnej siete“ TEN-T Core v celej Únii do roku 2030.  Súčinnosť rôznych systémov dopravy by sa mala posilniť inovačnými riešeniami, ktoré zlepšia kompatibilitu medzi zahrnutými systémami.

AKO TO DOSIAHNUŤ?

Vďaka jednotnému európskemu dopravnému priestoru by sa mal zjednodušiť pohyb občanov a preprava nákladu znížiť náklady a posilniť udržateľnosť európskej dopravy. Zavedú sa spoločné systémy pre leteckú, železničnú a námornú dopravu. Základná sieť „TEN-T core“ musí zabezpečiť efektívne multimodálne spojenie medzi hlavnými mestami EÚ a ďalšími veľkými mestami, prístavmi, letiskami a kľúčovými pozemnými hraničnými prechodmi, ako aj inými hlavnými ekonomickými centrami koridorov, ktorými by sa prepravovali veľké a konsolidované objemy nákladu a cestujúcich veľmi efektívnym spôsobom a s nízkymi emisiami.

Aj napriek rozšíreniu EÚ existujú v dopravnej infraštruktúre medzi východnou a západnou časťou veľké rozdiely, ktoré je potrebné vyrovnať. Európsky kontinent sa musí zjednotiť aj v oblasti infraštruktúry. Preto sa musí zamerať na dokončenie chýbajúcich spojení – predovšetkým na cezhraničných úsekoch a na problematických miestach.Odber noviniek