Skip to main content

Činnosti združenia


1. Mediálna a osvetová činnosť:

 • podpora rozvoja aktivít v mediálnej oblasti,
 • prezentácia združenia v médiách,
 • príprava vzdelávacích, spravodajských a informačných programov,
 • organizovanie vzdelávacích kurzov a seminárov,
 • vydávanie propagačných a informačných materiálov súvisiacich s činnosťou združenia,
 • vyhľadávanie a distribúcia informácií, prieskum a výskum týkajúci sa cieľov združenia – informačná databanka.

2. Vydavateľská a informačná činnosť

 • propagácia cieľov združenia šírením informácií o jestvujúcich a pripravovaných projektoch,
 • realizácia domácej i cezhraničnej spolupráce v oblasti obdobne zameraných projektov.

3. Budovanie kontaktov

 • nadväzovanie a udržovanie kontaktov s inými organizáciami s podobným zameraním na Slovensku a v zahraničí.

4. Iné aktivity napĺňajúce ciele združenia

 • návrhy na legislatívne zmeny pre zjednodušenie procesu výstavby diaľnic
 •  
 

Odber noviniek