Skip to main content

Obec


Návrh na Uznesenie a dôvodová správa

schválené uznesenie prosím poslať na adresu predseda@dialnicanazemplin.sk


Odber noviniek