Skip to main content

2% Z DANE


Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u FO, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

V prvom rade požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2022.

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné aby ste vyplnili Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňajte z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musíte pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (ak chce poukázať 3 % z daní)

Vyhlásenie spolu s prílohami predložte daňovému úradu do 30.4.2022 (na podateľňu alebo poštou).

Podmienky a postup poukázania 1 %, resp. 2 % z daní u PO v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov

Ak chce právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021  poukázať 1 %, resp. 2 % v roku 2022, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2022, ak podáva právnická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). 

Právnická osoba vypĺňa v daňovom priznaní VI. časť daňového priznania, a to „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“, pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. 

Share on facebook
Facebook

Odber noviniek