Skip to main content

Fakty


Fakty

Transeurópska dopravná sieť (TEN-T)

Politika transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) sa zaoberá realizáciou a rozvojom celoeurópskej siete železničných tratí, ciest, vnútrozemských vodných ciest, námorných námorných trás, prístavov, letísk a železničných terminálov. Konečným cieľom je odstrániť medzery, odstrániť úzke miesta a technické prekážky, ako aj posilniť sociálnu, hospodársku a územnú súdržnosť v EÚ.

Fakty

ČO JE „BIELA KNIHA“?

Európska komisia v roku 2011 vydala tzv. Bielu knihu s názvom „Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje” (ďalej len „biela kniha“).

miera nezamestnanosti
Fakty

Ovplyvní diaľnica nezamestnanosť?

Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj výrazný. Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Áno, aj MIERU NEZAMESTNANOSTI. Na

voda
Fakty

Máte doma pitnú vodu?

V rámci potreby dostatočného pitného režimu, ktorý zabezpečuje správne fungovanie nášho organizmu, kvalitnú pitnú vodu nemôže suplovať žiaden iný nápoj. Vzácnosť a význam pitnej vody


Odber noviniek