Skip to main content

MASÍVNY EXODUS ZO ZEMPLÍNA

Aj za toto môže podľa nás chýbajúca diaľnica. Za 20 rokov máme o 25% menej materských škôl! Z počtu 262 materských škôl v ôsmych okresoch Zemplína v roku 2003 je v tomto školskom roku prihlásených do siete materských škôl podľa štatistickej ročenky centra vedecko-technických informácií SR už iba 192!Odber noviniek