Skip to main content

INVESTÍCIE DO VÝSTAVBY DIAĽNIC OD ROKU 2010

Slovenská republika investovala do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 14 rokov 8,8 miliardy EUR. Žltou farbou sú v grafe znázornené preinvestované miliardy na Zemplíne …

Toto všetko spôsobuje najnižšie priemerné mzdy, najvyššiu mieru nezamestnanosti či najnižšiu výšku dožitia žien a mužov v rámci celej Slovenskej republiky, ale aj masívny exodus mladých ľudí zo Zemplína.Odber noviniek