Skip to main content

PRIŠLI SME O OKRES MEDZILABORCE

Za posledných 5 rokov prišiel Zemplín o 13 565 obyvateľov, čo je viac ako má celý okres Medzilaborce!!!

Kým v roku 2018 mal Zemplín 437 561 obyvateľov, v roku 2023 je to už len 423 996.

MASÍVNY EXODUS ZO ZEMPLÍNA

Aj za toto môže podľa nás chýbajúca diaľnica. Za 20 rokov máme o 25% menej materských škôl! Z počtu 262 materských škôl v ôsmych okresoch Zemplína v roku 2003 je v tomto školskom roku prihlásených do siete materských škôl podľa štatistickej ročenky centra vedecko-technických informácií SR už iba 192!

INVESTÍCIE DO VÝSTAVBY DIAĽNIC OD ROKU 2010

Slovenská republika investovala do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest za uplynulých 14 rokov 8,8 miliardy EUR. Žltou farbou sú v grafe znázornené preinvestované miliardy na Zemplíne …

Toto všetko spôsobuje najnižšie priemerné mzdy, najvyššiu mieru nezamestnanosti či najnižšiu výšku dožitia žien a mužov v rámci celej Slovenskej republiky, ale aj masívny exodus mladých ľudí zo Zemplína.


Odber noviniek