Skip to main content

OBROVSKÉ REGIONÁLNE ROZDIELY

OECD – organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pravidelne informuje o regionálnych rozdieloch v jednotlivých členských štátoch. Slovenská republika sa dlhodobo umiestňuje na vrchole rebríčka s najvyššími regionálnymi rozdielmi. Kým na východe Slovenska je priemer HDP na obyvateľa 16 400 EUR, v Bratislave je to 48 200 EUR. Riešením je podľa OECD lepší prístup k verejným službám a LEPŠIA INFRAŠTRUKTÚRA. Chudobnejšie regióny bez kvalitnej infraštruktúry prichádzajú o pracovné príležitosti, plytvajú talentom mladých ľudí a musia sa potýkať s rýchlo starnúcim obyvateľstvom.Odber noviniek