Fakty

Rozdiely v regiónoch sú žalostnou prehrou našej krajiny III.

Regionálne rozdiely podľa Eurostatu

Rozdiely v regiónoch sú žalostnou prehrou našej krajiny II.

Regionálne rozdiely podľa OECD

Rozdiely v regiónoch sú žalostnou prehrou našej krajiny

Regionálne rozdiely podľa OECD

Zastúpenie obyvateľov Zemplína na Slovensku

Končí Slovensko pre Bratislavu pri Košiciach? (II.diel)

Štatút významnej investície, ktorú upravuje zákon č.175/1999 Z.z. pridelili vlády Slovenskej republiky v 31 prípadoch. Píše sa v ňom, že investičné náklady musia byť najmenej 100 000 000,- EUR, alebo sa vytvorí najmenej 300 pracovných miest. Kompetentní samozrejme myslia aj na najmenej rozvinuté regióny. Investorom tu "stačí" investovať iba polovicu, aby vláda rozhodla, že sa stanú významnou investíciou a získali s ňou spojené stimuly. Ako vidíme na mapke, veľmi sa im do toho nechce. Nebude to mať náhodou súvis s infraštruktúrou...?

Počet vytvorených pracovných miest z investičnej pomoci od roku 2016

Končí Slovensko pre Bratislavu pri Košiciach? (I.diel)

Za posledných 5 rokov sa z dotácií Ministerstva hospodárstva podarilo vytvoriť 12 587 pracovných miest. Na Zemplíne, a to sa podržte to bolo neuveriteľných 70! Zaujímavá je aj finančná stránka tejto podpory. Išlo o sumu 402 043 007,- EUR z toho, z ktorej pre najmenej rozvinuté regióny Zemplína išlo neskutočných 0,54% čo vychádza na 2 170 000,-EUR.

Zastúpenie obyvateľov Zemplína na Slovensku

8 okresov Zemplína - Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Medzilaborce a Stropkov tvoria so svojimi 450 000 obyvateľmi 8% populácie Slovenskej republiky.

Investície do výstavby od roku 2010

Žltá farba na grafe znázorňuje Zemplín. Ak ju tam nevidíte, nebojte nič, zrak máte v poriadku! Za posledných 10 rokov sa do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest investovalo neskutočných 7 661 537 071,- EUR (vrátane PPP projektov R1 a D4/R7). Viete koľko z toho išlo na Zemplín? Áno, máte pravdu, presne 0,00 NIČ! Ako tomu máme rozumieť? Štát nemá peniaze iba pre náš región?

Výška priemernej mzdy v jednotlivých krajoch