Skip to main content

Spájame sily naprieč celým východom

Dva roky intenzívnej práce OZ Diaľnica na Zemplín vyvrcholili podpisom Memoranda o spolupráci, ktorého cieľom je spojiť sily naprieč krajmi východného Slovenska.

OZ Diaľnica na Zemplín a Náš Prešov spájajú svoje sily spolu s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, aby spoločne skoordinovali svoje aktivity smerujúce k výstavbe diaľnice D1 až po našu východnú hranicu a dostavbu rýchlostnej cesty R4 po hranicu s Poľskom. K tejto spolupráci sa zaviazali podpisom memoranda priamo v srdci Zemplína, v priestoroch Hotela Eurobus na Zemplínskej šírave. O potrebe diaľnice na východe našej krajiny hovoria nielen župy, primátori, či starostovia naprieč oboma samosprávnymi krajmi, ale rovnako tak podnikatelia a aktivisti.

„Na Slovensku máme 8 krajov, ale z 20 najmenej rozvinutých okresov v krajine sa až 16 nachádza na území Košického alebo Prešovského kraja, čo je značný nepomer. Spájame sa, pretože neexistuje východniar, ktorý by z diaľnice nemal prospech – po diaľnici prichádzajú do regiónov nové investície a nové pracovné príležitosti pre obyvateľov. Životná úroveň v regióne úzko súvisí s kvalitou ciest. Na Slovensku máme 849 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest, no priamo cez Košický kraj vedie len 4,4 percenta z tohto množstva, čo predstavuje približne 37 kilometrov. Spájame sa, aby sme boli hlasnejší a silnejší,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Podpisom memoranda sa obidve župy a občianske združenia dohodli na vzájomnej spolupráci v oblasti aktivít smerujúcich k dobudovaniu rýchlostnej cesty R4 na území Šariša a k dobudovaniu diaľnice D1 na územie Zemplína. Spolupracovať sa zaviazali aj pri vypracovávaní návrhov na legislatívne zmeny podporujúce proces príprav výstavby cestnej infraštruktúry.

„Z môjho pohľadu je dnešné stretnutie dôležité v tom, že spája samosprávu a aktivistov z oboch regiónov. Spoločne máme väčšiu silu, napríklad aj v komunikácii s ministerstvom dopravy a vládou Slovenskej republiky, resp. s ministerstvom financií, pretože financie sú asi najväčším kameňom úrazu pri výstavbe diaľnic a rýchlostných ciest. Myslím si, že to, že sa spájajú primátori, starostovia a samosprávne kraje, je veľmi dôležitý krok“, povedal podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Lukáč.

„Chceli sme podpisom tohto memoranda ukázať, že aj v tejto ťažkej dobe dokážu ľudia spolupracovať. Spolupráca je nesmierne dôležitá, pretože celé východné Slovensko je dlhodobo zanedbávané. Ako bolo spomenuté 7/8 okresov je zaradených medzi najmenej rozvinuté okresy a máme za to, že dôvodom je aj chýbajúca infraštruktúra. Takto chceme odkázať kompetentným predstaviteľom nášho štátu, že celý východ sa spája, a že budeme bojovať spoločne za diaľnice na východ“, doplnil predseda OZ Diaľnica na Zemplín Peter Báthory.

Na pracovnom stretnutí bola taktiež menovaná Rada samosprávy pri OZ Diaľnica na Zemplín, ktorá bude novým poradným orgánom občianskeho združenia. Jej členmi sa stali primátori a primátorky okresných miest a vybraní starostovia obcí z dotknutého regiónu, ktorí majú plniť úlohu regionálnych lídrov a zabezpečiť tak lepšiu koordináciu činností a aktivít smerujúcich k výstavbe diaľnice až na Zemplín.

,,Všetci starostovia a primátori, ktorí dostali dekrét budú takými lídrami vo svojom okrese alebo v jednotlivých mikroregiónoch. Oni budú mať za úlohu nielen nábor nových samospráv, ktoré tam ešte dnes nemáme, ale aj získanie nových členov z radov podnikateľov. Na druhej strane budú pracovať s územnými plánmi, pracovať s jednotlivými zastupiteľstvami, chodiť tam, vysvetľovať a skĺbiť tok týchto informácií na spracovanie štúdie realizovateľnosti v tejto fáze, ale v budúcnosti samozrejme aj na projektovú dokumentáciu, či už stavebnú, realizačnú a tak ďalej“ doplnil podpredseda OZ Diaľnica na Zemplín Ján Fenčák.

OZ Diaľnica na Zemplín si v tomto období pripomína dva roky od svojho vzniku. Združenie starostov, primátorov, zamestnávateľov, odborníkov z oblasti dopravy, aktivistov a obyvateľov Zemplína od októbra 2020 intenzívne bojuje za diaľničné spojenie západu s najvýchodnejšími okresmi. Za jeden zo svojich najväčších úspechov považujú iniciatívu vedúcu k spracovaniu štúdie realizovateľnosti, ktorá je vôbec prvým krokom v procese výstavby diaľnice D1 na Zemplín.

Záznam z tlačovej konferencie si môžete pozrieť TU.


Odber noviniek