Skip to main content

Máte doma pitnú vodu?

voda
V rámci potreby dostatočného pitného režimu, ktorý zabezpečuje správne fungovanie nášho organizmu, kvalitnú pitnú vodu nemôže suplovať žiaden iný nápoj. Vzácnosť a význam pitnej vody nie je možné spochybniť.
Kvalita pitnej vody závisí vo veľkej miere od kvality vodárenského zdroja. Na Slovensku sú na odber pre pitnú vodu využívané podzemné a povrchové vody. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Aj na tomto príklade vidíme, že percento pripojených domácností je vyššie v okresoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti diaľnice. Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj citeľný.


Odber noviniek