Skip to main content

Odchádzajú nám mladí a vzdelaní ľudia

Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Jedným z nich je aj miera migrácie absolventov stredných a vysokých škôl. Mladí a vzdelaní ľudia na Zemplíne nezostávajú. Odchádzajú do väčších miest ako sú Košice, Bratislava a do  zahraničia. 

Na nasledujúcich mapách vidíme, že Zemplín, (napríklad okresy Snina, Humenné a Medzilaborce) je len „dodávateľom“ absolventov vysokých škôl.

Naši absolventi odtiaľ len odchádzajú a noví neprichádzajú. Migračne ziskové boli predovšetkým okresy v blízkosti diaľnice. Samozrejme, ide o ekonomické centrá Slovenska tak prečo by sa mladí nesťahovali tam, kde je lepšie.  

Ale kto ostane potom na Zemplíne?.

Diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí.

miera nezamestnanosti

Ovplyvní diaľnica nezamestnanosť?

Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj výrazný. Prítomnosť diaľnice v regióne ovplyvňuje množstvo faktorov. Áno, aj MIERU NEZAMESTNANOSTI. Na mape vidíme, že v okresoch v blízkosti diaľnice bola v septembri tohto roku miera nezamestnanosti nižšia. 
Uvedomujeme si, že výstavbou diaľnice na Zemplín sa náš región nestane zázračne vyspelým a bohatým ale diaľnica so sebou prináša nových investorov, viac firiem a viac pracovných príležitostí. 

 
voda

Máte doma pitnú vodu?

V rámci potreby dostatočného pitného režimu, ktorý zabezpečuje správne fungovanie nášho organizmu, kvalitnú pitnú vodu nemôže suplovať žiaden iný nápoj. Vzácnosť a význam pitnej vody nie je možné spochybniť.
Kvalita pitnej vody závisí vo veľkej miere od kvality vodárenského zdroja. Na Slovensku sú na odber pre pitnú vodu využívané podzemné a povrchové vody. Úroveň rozvoja verejných vodovodov je regionálne nerovnomerná. Aj na tomto príklade vidíme, že percento pripojených domácností je vyššie v okresoch, ktoré sa nachádzajú v blízkosti diaľnice. Rozdiel medzi regiónmi, cez ktoré vedie diaľnica a regiónmi bez diaľnice je naozaj citeľný.

Odber noviniek